بایگانی برای ‘گواهینامه درب ضد حریق’ دسته بندی

۰۸
بهمن
درب ضد حریق
گواهینامه فنی درب ضد حریق
  • firedoor
  • 0 بازدید
  • ۰ دیدگاه
  • گواهینامه فنی درب ضد حریق .

گواهینامه فنی درب ضد حریق آتی درب با مقاومت 240 E در تاریخ 18/10/97 صادر شد و به مدت یکسال اعتبار دارد. لزوم صدور گواهینامه فنی درب ضد حریق پس از تدوین استاندارد درب ضد حریق در سال 94 وزارت راه و شهرسازی، مرکز تحقیقات راه و شهرسازی را موظف کرد تا روال صدور گواهینامه فنی درب ضد حریق را تحقیق و اجرایی نماید. روال صدور گواهینامه فنی درب ضد حریق مرکز تحقیقات راه و شهرسازی پس از بررسی های واحد…

۱۲
تیر
standards_fireproof-door
استاندارد درب ضد حریق
  • firedoor
  • 0 بازدید
  • ۰ دیدگاه
  • EN13501-2: 2007+A1:2009 . استاندارد BS EN 13501-2: 2007 . استاندارد درب ضد حریق . استاندارد ملی ایران . تاریخچه گواهینامه . فرآورده‌های ساختمانی . گواهینامه درب ضد حریق . مقاومت در برابر آتش . واکنش در برابر آتش .

استاندارد درب ضد حریق استاندارد درب ضد حریق مهم ترین تخصص یک واحد تولیدی درب ضد حریق میباشد. جهانی سازی فرهنگها و اقتصاد سراسر جهان را به شکلی متفاوت از گذشته به هم مرتبط می کند. جهانی سازی یکی از اهرم های قدرت در "عصر شتاب" است اما بدون استانداردهای بین المللی بی معناست. با نیاز رو به رشد شهر سازی و توجه به مسایل امنیتی و دسترسی، وضع استاندارد درب ضد حریق بسیار مهم و اصولی بوده است که در چند…

Designed by NARSIS