درب ضد حریق

۱۱
تیر
درب ضد حریق
درب ضد حریق
 • firedoor
 • 0 بازدید
 • ۰ دیدگاه
 • آرامبند درب ضد حریق . ابعاد درب ضد حریق . استفاده از درب ضد حریق . باد خور درب ضد حریق . تاییدیه درب ضد حریق . تولید درب ضد حریق . در های ضد حریق . درب . درب ضد حریق . درب ضد حریق آتی درب . درب ضد حریق تك لنگه فلزي . درب ضد حریق تک لنگه . درب ضدحریق . درب مقاوم در برابر حریق . دستگیره پانیک درب ضد حریق . لنگه درب ضد حریق . مشخصات فنی درب ضد حریق . مقاومت درب ضد حریق . مکان درب ضد حریق . نتایج آزمون درب ضد حریق . نیاز درب ضد حریق . يراق آلات درب ضد حریق .

درب ضد حریق

درب ضد حریق یا همان درب مقاوم در برابر حریق، قسمتی از سیستم های محافظت در برابر آتش در ساختمان است. و از آن به منظور مهار آتش، دود و خروج اضطراری در زمان حریق استفاده می شود.

رشد بسیار چشمگیر کنترل دسترسی، موضوعی غیر قابل انکار است. می بایست درب ضد حریق با توجه به این رشد پاسخگوی نیاز ها باشند.

درب مقاوم در برابر حریق

کنترل دسترسی درب مقاوم در برابر حریق

موضوع عملکرد و مقاومت در برابر حریق یک محصول زمانی نمایان می شود که روزانه با آن سر و کار داریم.

عملکرد و مقاومت درب ضد حریق

در دنیا درب ضد حریق بر اساس دو استاندارد کلی تولید می گردد:

آمریکایی: (National Fire Protection Association (NFPA و (Underwriters Laboratories (UL

هندی یا انگلیسی: (British Standards(BSو (Indian Standards(IS

در چه مکان هایی استفاده از درب ضد حریق ضروریست ؟

منازل مسکونی، ساختمان های تجاری، ادارات، ورزشگاه ها، بیمارستان ها، انبارها، کارخانجات، مدارس و به طور کلی تمام فضاهای بسته ای که امنیت آن جا حائز اهمیت است و احتمال آتش سوزی در آنجا وجود دارد.

کاربرد درب ضد حریق

با توجه به مکان مورد استفاده ی درب ضد حریق این درب، در برابر حریق مقاومت مشخصی دارد که طبق آن، فهرست جزئیات اعمال شده و در ظاهر محصول نهایی نمایان می گردد.

درب ضد حریق آتی درب

درب ضد حریق آتی درب در حین حریق بهترین عملکرد در برابر انتشار آتش و دود سمی را دارد و خروج اضطراری کاربرد محوری درب در یک ساختمان است که جهت حفظ امنیت در انواع سازه ها با مقاومت E120 ارائه می شود.

مهم ترین نتایج آزمون در جدول شماره یک داده شده است.

نتایج آزمون درب ضد حریق

طبقه بندی درب ضد حریق

طبقه بندی درب ضد حریق  بر اساس استاندارد بین المللی EN13501-2: 2007+A1:2009 و استاندارد ملی ایران شماره ۸۲۹۹-۲ انجام شده است.

استاندارد درب ضد حریق

شرکت آتی درب اقدام به تولید درب مقاوم در برابر حریق منظبق با استاندارد ۲۱۸۰۷ درهای ضد حریق و سایر محافظ های بازشو مقاوم در برابر آتش کرده است و توانسته است با موفقیت تمامی آزمون های خارجی و مورد نیاز برای دریافت گواهی نامه فنی درب ضد حریق را با موفقیت انجام بدهد و در رده بندی ۱۲۰ A قرار بگیرد.

الزامات درب مقاوم در برابر حریق

الزامات مقاومت در برابر آتش درب ها و کرکره های آتش برای محافظت بازشوها در برابر حریق در فصل ۳-۸ از ویرایش سوم مبحث سوم مقررات ملی ساختمان و یا الزامات مقاومت در برابر حریق در دستورالعمل اجرایی محافظت ساختمانها در برابر آتش (نشریه ۶۸۲ مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) ارائه شده است.
درب ضد حریق تک لنگه فلزی – “FF1/E120-FD ” با جزئیات مذکور در این گزارش و با رعایت الزامات مقررات مرجع میتوانند مطابق جدول ۳ در ساختمان به کار رود.

جدول مقاومت درب ضد حریق

جدول مقاومت درب ضد حریق

دامنه کاربرد درب مقاوم در برابر حریق

 • کلیات

در گزارش تاییدیه جزئیات روشهای ساخت، شرایط آزمون و نتایج به دست آمده برای عناصر و ساختار درب ضد حریق توصیف شده،که مطابق با استاندارد بین المللی۲۰۱۲:۱-۱۳۶۳ EN و استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۲۰۵۵ و در موارد مقتضی مطابق با استاندارد بین المللی۲۰۱۲:۲-۱۳۶۳ ENو استاندارد ملی ایران شماره ۲-۱۲۰۵۵ مورد آزمون قرار گرفته، ارائه شده است. هرگونه انحراف از ابعاد، جزئیات ساخت، بارگذاری، شرایط لبه ها و قسمتهای انتهایی، به غیر از آنچه که در دامنه مستقیم کاربرد نتایج این روش آزمون مجاز شناخته شده است، تحت پوشش این تاییدیه درب ضد حریق قرار نمیگیرد.

به غیر از آنچه که در ادامه توضیح داده میشود، طرح درب ضد حریق باید با نمونه آزمایش شده یکسان باشد.

تغییرات در تعداد لنگه درب ضد حریق و نوع عملکرد آن مجاز نمی باشد.

 • محدودیتهای خاص برای مصالح و ساختارهای درب ضد حریق

ساختارهای فولادی درب ضد حریق

استفاده از پوششهای فولادی پیرامون قابهای ثابت درب ضد حریق برای ضخیمتر کردن سازه پشتیبان مجاز است. افزایش ضخامت فولاد تا ۲۵ درصد مجاز می باشد. تغییر جنس فلز مجاز نمی باشد.

افزایش تعداد عناصر سخت کننده برای درب ضد حریق، بدون عایق حرارتی و تعداد و نوع اتصال آنها در تولید، متناسب با افزایش ابعاد میتواند صورت گیرد، اما کاهش تعداد آنها مجاز نیست.

پوشش های تزئینی درب ضد حریق

 • رنگ درب ضد حریق

رنگهای پودری الکترواستاتیک برای استفاده بر روی لنگه ها و قاب های درب مجاز است. هیچگونه رنگ آمیزی بر روی اجزای یراق آلات درب مقاوم در برابر حریق مجاز نیست.

 •  لمینتهای تزئینی درب ضد حریق

لمینتهای تزئینی و روکشهای چوبی تا ضخامت mm 5/1 مجاز است. بر روی سطح لنگه ها و قاب های درب ضد حریق (اما نه در روی لبه ها) مجموعه درب هایی که معیار نارسانایی را برآورده میسازند، نصب شود (تنها برای مقاومت ۳۰ و ۱۵ است)

 • اتصالات درب ضد حریق

استفاده از تعداد اتصالات بیشتر برای اتصال درب مقاوم به حریق به ساختار پشتیبان مجاز است اما نمیتوان تعداد آنها را کاهش داد. همچنین کم کردن فاصله بین اتصالات مجاز است، اما نمیتوان فاصله بین آنها را افزایش داد.

 • یراق آلات درب ضد حریق

افزایش تعداد وسایل محدود کننده حرکت؛ مانند قفلها، زبانه ها و لولاها، مجاز است، اما کاهش تعداد آنها مجاز نمیباشد.

اگر مشخصات آرامبند درب ضد حریق مورد نیاز نباشد میتوان دستگاه آرامبند را برداشت.

تغییرات مجاز ابعاد درب ضد حریق

کلیات

استفاده از درب هایی که دارای ابعاد متفاوت با درب آزمون شده هستند، تا حدی مجاز است، اما حد این تغییرات بستگی به نوع محصول و مدت زمانی که توانسته است مقاومت در برابر آتش را برآورده سازد، دارد.

افزایش و کاهش ابعاد در با توجه به دامنه کاربرد مستقیم، میتواند برای ابعاد کلی هر لنگه، هر پنل نما و هر پنل سر درب مستقلاً انجام پذیرد و شامل تورفتگی هایی که ممکن است روی لنگه یا پنل وجود داشته باشند، میشود.

محدودیتهای تغییرات ابعاد در پیوست B از استاندارد بین المللی۲۰۱۴:۱-۱۶۳۴ ENو استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۸۸۳۹ آورده شده است.

محدودیت های ابعاد بر اساس نوع محصول

۱) تغییرات مجاز ابعاد لنگه درب مقاوم در برابر حریق

میزان تغییرات مجاز بستگی به این دارد که آیا تنها زمان طبقه بندی رده A به دست آمده ، یا اینکه زمان قید شده برای رده بسط یافته B ،در مطابقت با مقادیر داده شده در جدول زیر، قبل از اینکه آزمون درب ضد حریق به پایان برسد، برآورده شده است.

H-rated fire-retardant door

رده بندی درب مقاوم در برابر حریق

در نتیجه تنها در شرایطی که عملکرد رده بسط یافته B به دست آمده باشد، میتوان ابعاد درب مقاوم در برابر حریق را افزایش داد.

الف) رده بندی A

در این رده افزایش ابعاد درب مقاوم در برابر حریق مجاز نیست. کاهش ابعاد مجموعه درب فلزی تا ۷۵ درصد ارتفاع و ۵۰ درصد عرض در آزمونه آزمایش شده، محدود شده است.

ب) رده بندی بسط یافته B

ابعاد مجاز درب ضد حریق

Dimensions-of-fireproof door

افزایش ابعاد برای مجموعه درب ضد حریق تنها در صورتی مجاز است که از فواصل باز (بادخور) مطابق جدول زیر استفاده شده باشد (مقاطع در شکل شماره ۱ مشخص شده است):

Wind fire extinguisher door

باد خور درب ضد حریق

سایر تغییرات درب ضد حریق

برای درب ضد حریق با ابعاد کوچکتر، موقعیت نسبی وسایل محدود کننده حرکت (مانند لولا، زبانه و …) باید همانند نمونه آزمایش شده حفظ شود. و یا در صورت انجام هرگونه تغییرات، فواصل بین آنها باید مطابق با درصد کاهش ابعاد نمونه آزمایش شده باشد.

تغییر موقعیت نسبی وسایل محدود کننده مجاز نیست و فقط تغییر فاصله مطابق با درصد کاهش ابعاد نسبت به نمونه آزمون شده درب مقاوم در برابر حریق قابل قبول است.

موارد زیر برای درب مقاوم در برابر حریق بزرگتر نیز باید اعمال شود (رده بسط یافته B)

 • ۱ -ارتفاع قرارگیری زبانه از سطح کف زمین باید برابر یا بیشتر از اندازه آن در نمونه آزمون شده باشد و حداکثر تغییر در ارتفاع باید متناسب با تغییر ارتفاع مجموعه در باشد.
 • ۲ -فاصله ی لولای بالایی تا بالای درب باید برابر یا کمتر از اندازه آزمون شده باشد.
 • ۳ -فاصله ی لولای پایینی تا پایین درب باید برابر یا کمتر از اندازه آزمون شده باشد.
 • ۴ -برای درب هایی که از سه لولا یا موانع اعوجاج استفاده میشود، فاصله بین قسمت پایینی لنگه درب و قسمت نگهدارنده میانی باید برابر یا بیشتر از اندازه آزمون شده باشد.

۴ نقش اساسی درب ضد حریق آتی درب

عملکرد منظم و یکسان در تمام زمان ها

فرار راحت توسط درب مقاوم در برابر حریق در حین آتش سوزی

جلوگیری از انتشار حریق در سراسر ساختمان و انتقال آن به ساختمان مجاور

حبس دود سمی خصوصا در مراحل اولیه آتش

 • مشخصات فنی درب ضد حریق :

 • پشم سنگ مرغوب
 • مستحکم و به هم پیوسته
 • ورق روغنی با ضخامت ۱٫۵ در پروفیل چهارچوب
 • عاری از اتصالات جوش و لبه های تیز ( استفاده از تکنیک edge flush type )
 • تعبیه شاخک ها در فریم به منظور استحکام و نصب راحت تر
 • ورق روغنی ۱٫۲۵ میلیمتر در ساختار لنگه درب مقاوم در برابر حریق
 • زیبا شناسی بالا و طراحی ظریف
 • آستانه درب مخصوص عبور و مرور راحت
 • تامین زمان لازم برای فرار از حریق
 • ساختار یک دست و کاملا یکپارچه
 • مقاوم برابر ضربه، فرسایش و فشار
 • بادخور ( gap ) مناسب
 • لولا های ضد سایش و آتش سوزی
 • جاگیری نوار دود بند سیلیکونی در لنگه ی درب ضد حریق
 • چربی زدایی فولاد در استخر اسید
 • پنیک های تاچ و کلنگی مربوط به درب های تک لنگه ضد حریق
 • دستگیره، قفل و سیستم چفت روکار مربوط به درب ضد حریق دو لنگه ی یک لنگه ثابت
 • دستگیره و قفل غلطکی مربوط به درب ضد حریق دو لنگه ی بادبزنی

مشخصات کلی درب ضد حریق

 1. درب مقاوم در برابر حریق فلزی با تاییده آتش نشانی به همراه چهارچوب فلزی می باشد و ضخامت چهارچوب فلزی یک و نیم میلیمتر از ورق های های هیدروکربن روغنی می باشد. که تمام این موارد توسط آزمایشگاه افکتیس ترکیه مورد آزمایش قرار گرفته و مورد تایید آتش نشانی میباشد.
 2. ورق های فلزی در داخل لنگه درب نیز از PLATE هیدروکرین روغنی با ضخامت یک و بیست و پنج دهم میل ساخته می شود. در داخل لنگه فلزی درب ضد حریق نیز استراکچر خاصی وجود دارد.
 3. داخل درب ضد حریق فلزی ، پشم سنگ استاندارد با دانسیته ۸۰ دارد که تا دمای هشت صد و پنجاه درجه در برابر گرما مقاومت دارد وجود دارد. این پشم سنگ علاوه بر داشتن سرتیفیکت استاندار از سازمان استاندارد ایران دارای درجه A استاندارد نیز می باشد.
 4. درب ضد حریق فلزی آتی درب دارای گرانول معدنی مقاوم تا ۲۰۰۰ درجه نیز میباشد.
 5. رنگ رویه درب ضد حریق و چهارچوب از EPOXY POLYSTER که بصورت رنگ پاشی قطب های منفی و مثبت جریان الکتریکی بر روی ورق هیدروکربن صورت می گیرد.
 6. از یرآق الات مورد استفاده در درب مقاوم در برابر حریق می توان به دستگیره پانیک و لولای مخصوص اشاره کرد که همه ی این موارد توسط آزمایشگاه افکتیس مورد آزمایش قرار گرفته است.
بطور کلی خلاصه ابعاد ساب فریم مورد نیاز برای درب ضد حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی به دو ابعاد تقسیم بندی می شود
 1. ۱۰۵*۲۱۰ سانتی متر ابعاد پشت تا پشت چهار چوب درب ضد حریق
 2. ۱۱۰*۲۱۰ سانتی متر ابعاد پشت تا پشت چهار چوب درب ضد حریق

البته باید بیان شود که آتی درب قابلیت تولید درب های ضد حریق فلزی با ابعاد خاص را نیز دارد.

درب های ضد حریق فلزی دارای دستگیره آنتی پنیک از نمای درب ، دستگیره نسوز پشت و جک هیدرولیک آرام بند به همراه درزگیر پف شونده می باشد.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
۰ دیدگاه
یک دیدگاه بگذارید
Designed by NARSIS