استاندارد درب ضد حریق

standards_fireproof-door

استاندارد درب ضد حریق استاندارد درب ضد حریق مهم ترین تخصص یک واحد تولیدی درب ضد حریق میباشد. جهانی سازی فرهنگها و اقتصاد سراسر جهان را به شکلی متفاوت از گذشته به هم مرتبط می کند. جهانی سازی یکی از اهرم های قدرت در “عصر شتاب” است اما بدون استانداردهای بین المللی بی معناست. با نیاز رو … ادامه استاندارد درب ضد حریق

درب ضد حریق

شاخص های درب ضد حریق

درب ضد حریق آتی درب طبق اخرین تکنولوژی روز دنیا و بر اساس استاندارد های بین المللی درب ضد حریق تولید میشود.

نصب درب ضد حریق

آشنایی با مراحل نصب درب ضد حریق نصب درب ضد حریق در کلیت همانند درب های ضد سرقت میباشد اما از آنجا که درب ضد حریق دارای اهمیت بیشتری از نظر ایمنی میباشد حتمن میبایست توسط پرسنل شرکت به طور دقیق انجام شود. حمل درب ضد حریق در طبقات میبایست توسط چهار نفر انجام شود … ادامه نصب درب ضد حریق

WhatsApp chat